Relining

Relining je technologie sanace (vyztužení) stávajících mostních objektů, spočívající ve vložení flexibilních ocelových (plastových) trub, resp. přesypaných ocelových konstrukcí montovaných z dílců vlnitého plechu do prostoru stávajícího mostního otvoru a následné       vyplnění prostoru mezi stávajícím objektem a novou konstrukcí nebo troubou materiálem, který zajistí úplné a účinné zaplnění vzniklého prostoru. „Relining“ umožuje sanaci stávajících objektů bez nutnosti zastavení provozu na komunikaci na mostě a eliminuje nutnost zbourání stávajícího objektu.

Takovouto sanací (vyztužením původního objektu) vzniká kvalitativně nová kompozitní konstrukce, sestávající z původní mostní konstrukce, výplňového materiálu a nově vložené flexibilní konstrukce i trouby. Výsledkem tohoto spojení je konstrukce složená z jednotlivých, vzájemně spolupsobících částí s rozdílnými tuhostmi.
Pi výběru tvaru konstrukce, resp. trouby z vlnitého plechu (plastu), je nutné řídit se dvěma základními kriterii: