Soubory ke stažení

Katalogy

Case study

Výkresy


Soubory ke stažení

Technická podpora

Statické výpočty

Hydraulické výpočty

CHBDC-zjednodušené statické posouzení dle metodiky CHBDC (Canadian Highway Bridge´s Design Code) pro konstrukce o rozpětí do 8 m.

CANDE - statické posouzení 2D MKP programem výpočet fyzikálně i geometricky nelineární s uvažováním deformací konstrukce v průběhu pokládky a hutnění zásypu.

  • Návrh hodnoty ohybového momentu
  • Charakteristické hodnoty posunutí
  • Návrhové hodnoty rozpětí v zemině

Pro konkrétní projekt provádíme hydraulický výpočet pro nerovnoměrné ustálené proudění se zohledněním vlivu dolní vody zadáním parametrů koryta za mostem a se zohledněním geometrie vtoku. Do výpočtu se případně zadává i tvar dlážděného koryta v tubusu. Výstupem je vykreslení průběhu hladiny na vtoku, v mostním otvoru a na výtoku a vykreslení konzumpční křivky.

  • konzumpční křivka
  • průběh hladiny