HDPE trouby Pecor Optima

Polyetylenové trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou. Jsou určeny ke stavbě i sanaci silničních propustků nebo jako chráničky inženýrských sítí na všech třídách pozemních komunikací. Obzvláště vhodné je jejich použití v případě neúnosného podloží a v poddolovaných oblastech. Trouby Pecor Optima jsou konstrukce flexibilní, které spolupůsobí se zásypem obklopujícím troubu na principu klenbového efektu - v závislosti na výšce nadnásypu dochází k redukci vnějších zatížení na troubu až o 70 %.

V následující tabulce jsou parametry trub.

Světlý průměr
[mm]
Vnější průměr
[mm]
Světlá průřezová plocha
[m²]
Hmotnost
[kg/m]
Kruhová tuhost
[kPa]
Min. výška nadnásypu
[m]
300 357 0,07 5,3 8 nebo 6 0,3
400 477 0,13 8,7 8 nebo 6 0,3
500 593 0,20 14,5 8 nebo 6 0,3
600 724 0,28 19,1 8 nebo 6 0,3
700 824 0,38 26,0 8 nebo 6 0,3
800 970 0,50 34,0 8 nebo 6 0,4
900 1070 0,64 41,0 8 nebo 6 0,5
1000 1175 0,79 48,5 8 nebo 6 0,5
1200 1375 1,13 78,0 8 nebo 6 0,6
1400 1570 1,54 78,0 6 nebo 4 0,6
 • Běžně vyráběná délka je 6 m, 7 m a 8 m, je však možno vyrobit troubu v délce až 12 m.
 • Kruhová tuhost dle ČSN EN ISO 9969
 • je povolena min. výška nadnásypu 0,30 m a max. 12,00 m za podmínky provedení ověřovacích výpočtů
 • pro výšku nadnásypu 0,60 m - 6,00 m a zatížení dopravou dle ČSN EN 1991-2, trouba vyhoví
 • při malé výšce nadnásypu je možno nad vrcholem trouby použít roznášecí geomříže

Dle požadavků zákazníka je možné vyrobit kolena, rozvodnice atd.

Trouby je možno spojovat jednoduchými pískotěsnými spojkami ve dvou provedeních

 • Jednodílné – pro trouby o průměru do 400 mm.
 • Dvoudílné – pro trouby o průměrech 500 mm až 1400 mm

Standardní spojování rub Pecor Optima

 

 

Přednosti trub Pecor Optima

 • Spolupůsobení s okolním zásypem
 • Vyloučení používání těžké mechanizace
 • Rychlá a jednoduchá montáž
 • Možnost použití k rekonstrukcím stávajících propustků
 • Nejsou zapotřebí čela propustků a tudíž ani základy pod čela
 • Dobré hydraulické vlastnosti
 • Snížení investičních nákladů
 • Odolnost proti působení agresivních chemických sloučenin
 • Jednoduché čištění vnitřku propustku tlakovou vodou nebo parou
 • Kladné zkušenosti při používání v Evropě

Využití trub Pecor Optima

Trouby lze aplikovat v náspech pozemních komunikací, především na propustky lesních a polních cest.