Hel-Cor - kruhový profil

Hel-Cor je obchodní název pro flexibilní ocelové trouby ze spirálovitě vinutého vlnitého plechu, které jsou schopny ve spolupůsobení s okolním zásypem přenášet velká zatížení. Správné provedení zásypu a jeho zhutnění je tudíž jedním z nejdůležitějších prvků stavby propustku. Požadovaná, více než 100 letá životnost trub, je zajištěna továrním nalaminováním polymerové folie TrenchCoat. Folie chrání pozinkovanou troubu před účinky tekoucí vody s písčitými splaveninami a před působením mnoha chemických látek, např. rozmrazovacích.

Varianty protikorozní ochrany ocelových trub Hel-Cor jsou následující:

 • žárové zinkování tl. 42 µm
 • dvojnásobné žárové zinkování tl. 71 µm
 • žárové zinkování tl. 42 µm + nalaminovaná HDPE folie TrenchCoat tl. 250 µm oboustranně (na rubové i lícové straně)

Tyto trouby, jakožto prvky lehké a flexibilní, umožňují dosáhnout optimálních řešení při výstavbě propustků a menších mostů. Není potřeba budovat čela propustku ani základy pod čela a tudíž odpadá veškerá betonáž na stavbě. Z toho plyne velká časová úspora. Další možnost jejich použití je při rekonstrukci stávajících propustků vložením trouby Hel-Cor a vyplnění prostoru mezi troubou a původní konstrukcí betonovou směsí (tzv. "relining").

 • Výstavba nových propustků
 • Sanace stávajících propustků (tzv. "relining")
 • Chráničky potrubí, inženýrských sítí
 • Kolektory
 • Ventilační šachty
 • Menší mosty

Trouby se vyrábí ve dvou velikostech vlny

 • 68 x 13 mm s průměrem 0,3 ÷ 1,8 m
 • 125 x 26 mm s průměrem 1,2 ÷ 3,6 m

Maximální délka trub je s ohledem na přepravu 13,5 m. Delší propustky se skládají z jednotlivých kusů trub spojených pískotěsnými páskovými spojkami nebo vodotěsnými páskovými spojkami s těsnící pryží. Trouby se dodávájí na stavbu včetně veškerých úprav zhotovených ve výrobně (seříznutí, zkosení, otvory). Na stavbě se již žádné úpravy neprovádí, aby se nepoškodila protikorozní ochrana trub.

 

Spirálovitě vlnité ocelové trubky HelCor tvoří kompletní systémy používané ve stavebnictví, jako jsou:
SIlniční a železniční propustky, podchody, přechody pro zvěř, vodohospodářské stavby, ventilace, chráničky,...