Multi-Plate

Konstrukce jsou montované z dílců vlnitého plechu tloušťky 2,5-8,0 mm. Vyrábí se rozměr vlny 200 x 55 mm. Jednotlivé dílce vlnitého plechu se spojují šrouby M20 třídy 8.8. Dílce vlnitého plechu, šrouby i matice jsou standardně chráněny žárovým zinkováním ponorem dle ČSN EN ISO 1461. Dílce a šrouby mohou být navíc z výroby chráněny epoxidovým, případně také polyuretanovým nátěrem celkové tloušťky až 300 µm dle požadavků projektu. V případě správného navržení a provedení konstrukce včetně souvisejících stavebních prací přesahuje životnost konstrukce 100 let.

Multi-Plate MP 200

Pro výrobu konstrukcí se standardně používá materiál S235JRG2C. Skladebná délka dílců je 1,2 m nebo 1,6m. Vzhledem k větší ohybové tuhosti jsou vhodné především pro objekty větších rozpětí (standardně až 12 m).

profil elipsa Svislá elipsa
Světlost: 1,5÷7,0 m
profil tlamový profil tlamový Profil tlamový
Světlost: 1,5÷12,0 m
profil elipsa Vodorovná elipsa
Světlost: 2,5÷12,0 m
profil kruh Profil kruhový
Průměr: 1,5÷7,5 m
profil oblouk Profil obloukový
Rozpětí: 2,0÷12,0 m

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze orientační, v konkrétním případě je možno realizovat konstrukci o větších či menších rozměrech.

Konstrukce z vlnitého plechu jsou používány více jak 100let. Prvopočátky využití na pozemních komunikacích a železnici byly v servení Americe a Rusku. Následně se použití těchto konstrukcí rozšířilo po celém světě a rozšířilo se i jejich využití.

Předností těchto konstrukcí je především jednoduchá a rychlá montáž. Konstrukci lze montovat bez zastavení provozu a rovněž  i v teplotách pod bodem mrazu.

Konstrukce Multi-Plate mají široké spektrum využítí např. mosty ,tunely, nadjezdy, podchody, přechody pro zvěř, hangáry, přístřešky, sklady, ochrana pásových dopravníků, ventilace, zpevnění stávajících konstrukcí...