SuperCor

Montovaná konstrukce z dílců vlnitého plechu tloušťky 5,5 a 7,0 mm spojovaných šrouby. Vyrábí se rozměr vlny 381 x 140 mm. Ohybová tuhost stěny profilu je tak asi 9 x větší než u obvyklých konstrukcí Multi-Plate, což umožňuje realizovat konstrukce s mnohem větším rozpětím do 25 m a také konstrukce rámových profilů s malou stavební výškou. Dílce vlnitého plechu, šrouby i matice jsou standardně chráněny žárovým zinkováním ponorem dle ČSN EN ISO 1461. Dílce a šrouby mohou být navíc z výroby chráněny epoxidovým a polyuretanovým nátěrem celkové tloušťky až 300 µm dle požadavků projektu. V případě správného navržení a provedení konstrukce včetně souvisejících stavebních prací přesahuje životnost konstrukce 100 let.

Montované konstrukce SuperCor

Konstrukce SuperCor jsou vyráběny z oceli o mezi kluzu 315 MPa s ochrannou vrstvou žárového zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 1461. Dále mohou být navíc z výroby chráněny epoxidovým nátěrem nominální tloušťky až 300 µm v rozsahu dle požadavků projektu. V následující tabulce jsou rozměry standardně vyráběných profilů.

Profil rámový
Rozpětí: 3,2÷12,3 m
Profil obloukový
Rozpětí: 9,2÷15,1 m
Profil kruhový
Průměr: 8,4÷15,6 m

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze orientační, v konkrétním případě je možno realizovat konstrukci o větších či menších rozměrech. Při vyztužení těchto konstrukcí podélnými žebry lze zvýšit rozpětí u oblouků přibližně až do 25 m a u rámových profilů do 15 m.

Použití konstrukcí SuperCor sahá až do poloviny 80-tých let 20.století. V současné době jsou tyto konstrukce používány v mnoha zemích po celém světe.

Předností těchto konstrukcí je především jednoduchá a rychlá montáž. Konstrukci lze montovat bez zastavení provozu a rovněž  i v teplotách pod bodem mrazu.

Konstrukce SuperCor mají široké spektrum využítí např. mosty ,tunely, nadjezdy, podchody, přechody pro zvěř, hangáry, přístřešky, ochrana pásových dopravníků,...