ViaCon ČR s.r.o.

Společnost ViaCon ČR s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 11.6.2002 jako další obchodní zastoupení mezinárodní skupiny ViaCon v Evropě. Dne 4.1.2007 byla zapsána do obchodného registra vedeného Okresným súdem v Bratislave  společnost ViaCon SK s.r.o. jako dceřinná společnost ViaCon ČR s.r.o.

Skupina ViaCon se zabývá vývojem a výrobou přesypaných konstrukcí a trub z oceli a HDPE a prodejem geosyntetik od roku 1986.

Tyto konstrukce a trouby jsou určeny ke stavbě i sanacím propustků, objektů a zařízení k odvádění přívalových vod, mostů až do rozpětí 25 m, podchodů, ekoduktů a tunelů, a to v náspech pozemních i drážních komunikací.

Všechny námi nabízené produkty jsou certifikovány pro používání v ČR. Předpisy TKP kap. 19, část A "Ocelové mosty a konstrukce", TKP kap. 19, část B "Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí" a TP 157 "Mostní objekty pozemních komunikací s použitím ocelových trub z vlnitého plechu" upravují podmínky pro používání námi dodávaných flexibilních ocelových konstrukcí na pozemních komunikacích; pro aplikace na drážních komunikacích se připravuje předpis MVL 991 "Flexibilní ocelové konstrukce". Schválený předpis TP 177 "Mostní objekty pozemních komunikací s použitím korugovaných plastových trub" upravuje podmínky pro používání korugovaných HDPE trub na pozemních komunikacích.

Viacon foto

Předností námi dodávaných konstrukcí je úspora pořizovacích nákladů, jednoduchost montáže, a zejména minimální časová náročnost instalace. Mezi další klady patří téměř nulové náklady na následnou údržbu a životnost těchto konstrukcí přesahující 100 let.

Dle potřeb a požadavků zákazníka navrhneme konkrétní technické řešení a v případě dodávky konstrukce zajistíme montáž. Vždy zajistíme dohled nad montáží a následnou instalací konstrukce.

Jsme držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016 pro "Prodej flexibilních konstrukcí a trub z oceli nebo plastu včetně montáže a povrchové ochrany proti korozi. Technické poradenství v oblasti stavebnictví a architektury" a certifikátu "Provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2+A1:2012, specifických požadavků TKP 19 SŽDC a kap. 19 TKP MD ČR zahrnující montáž pro třídu provedení EXC3".

Dokumenty ke stažení