Butovice

Butovice - konstrukce Super Cor nízkého obloukového profilu se spřaženými výztužnými žebry vyplněnými betonem o rozpětí 21.5 m.

Projektant: SHP

Zhotovitel: Skanska, ViaCon