D47 - Mankovice

D47 - Mankovice - konstrukce Super Cor nízkého obloukového profilu se spřaženými výztužnými žebry vyplněnými betonem o rozpětí 21.5 m.

Projektant: MottMacDonald

Zhotovitel: IS Košice, ViaCon